Kancelaria doradza, sporządza pisma oraz reprezentuje klientów przed sądami w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, w sprawach o zachowek.