Kancelaria analizuje, opiniuje i sporządza wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne występujące w obrocie gospodarczym, w tym umowy nienazwane, aneksy, porozumienia, ugody, listy intencyjne.

Kancelaria przygotowuje i opiniuje kontrakty międzynarodowe.

Kancelaria uczestniczy w negocjacjach.

Kancelaria nadzoruje prawidłowość wykonania zawartych umów, ugód, porozumień.