Prawo karne2015-08-15T13:41:35+00:00

Kancelaria zajmuje się obroną w postępowaniu karnym oraz wykroczeniowym na wszystkich etapach postępowania, a w szczególności:

a/ Postępowanie przygotowawcze:

 • reprezentacja i ochrona interesów podejrzanego w toku postępowania prowadzonego przez Policję i Prokuraturę;
 • udział w przesłuchaniach w toku śledztw i dochodzeń;
 • reprezentacja na posiedzeniach aresztowych sądu;
 • reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych;
 • składanie wniosków dowodowych i zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa i in.

b/ Postępowanie sądowe:

 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym;
 • reprezentacja na posiedzeniach i rozprawach;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, interwenienta;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela prywatnego;
 • bezpośredni kontakt z klientem w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych.

c/ Postępowanie wykonawcze:

 • składanie wniosków o odroczenie wykonania kary;
 • składanie wniosków i o przerwę w wykonaniu kary;
 • składanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • postępowanie o ułaskawienie;
 • reprezentowanie przed sądem — również na posiedzeniach wyjazdowych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, Kancelaria Adwokacka Karol Rogalski informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. obsługa klientów będzie prowadzona wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz korespondencję tradycyjną. Bezpośredni kontakt możliwy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się poprzez w/w środki komunikacji. Powyższa forma współpracy obowiązuje do odwołania.

☎️ +48 534 535 591
☎️ 87 732 92 40
Ⓜ️ rogalski.sekretariat@gmail.com