Kancelaria Adwokacka oferuje pełen zakres usług w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i posiada w tym zakresie bogate doświadczenie, w szczególności:

 • reprezentację wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;
 • reprezentację dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;
 • przygotowywanie i weryfikację wniosków egzekucyjnych;
 • przygotowywanie i weryfikację skarg na czynności komornika;
 • przygotowywanie i weryfikację odwołań od orzeczeń sądowych podlegających  wykonaniu w drodze egzekucji;
 • przygotowywanie i weryfikację odwołań od orzeczeń wydanych przez sąd w  postępowaniu egzekucyjnym;
 • egzekucję roszczeń alimentacyjnych;
 • egzekucję roszczeń;
 • powództwa przeciwegzekucyjne, ochrona osób trzecich i małżonka w postępowaniu  egzekucyjnym;
 • egzekucję z ruchomości;
 • egzekucję z nieruchomości.