Prawo cywilne2015-08-15T13:40:46+00:00
 • o zapłatę;
 • o eksmisję;
 • o stwierdzenie nabycia spadku;
 • o dział spadku;
 • o zachowek;
 • o zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, hipoteka, służebności (gruntowe, osobiste);
 • odszkodowanie za wypadki komunikacyjne i szkody na osobie;
 • odszkodowanie za działanie wyrządzone czynem niedozwolonym;
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej;
 • pisma w postępowaniu wieczystoksięgowym w tym wniosek o dokonanie wpisu księdze wieczystej lub o wykreślenie wpisu;
 • o stwierdzenie nabycia spadku;
 • odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej;
 • o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów poniesionych na rzecz wspólną;
 • o zmianę lub uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • związanych z prawem konsumenckim;
 • nieruchomości (grunt, działka, budynek, lokal);
 • odszkodowanie za szkody wyrządzone przez organy państwowe;
 • nabycie, utrata i przeniesienie własności;
 • spory pomiędzy przedsiębiorcami ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z prawem budowlanym — kary umowne, roboty dodatkowe, jakość wykonanej usługi itd.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, Kancelaria Adwokacka Karol Rogalski informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. obsługa klientów będzie prowadzona wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz korespondencję tradycyjną. Bezpośredni kontakt możliwy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się poprzez w/w środki komunikacji. Powyższa forma współpracy obowiązuje do odwołania.

☎️ +48 534 535 591
☎️ 87 732 92 40
Ⓜ️ rogalski.sekretariat@gmail.com