Prawo administracyjne2015-08-15T14:24:39+00:00

Kancelaria służy pomocą we wszelkich zagadnieniach prawa administracyjnego materialnego: odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, prawie budowlanym, administracyjnoprawnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej, postępowaniu o zamówienie publiczne. Zakres spraw prowadzonych przez kancelarię obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych;
  • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowa administracyjnym;
  • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym;
  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach, prawa uchodźczego, w szczególności w aspekcie legalizacji pobytu;
  • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji;
  • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi;
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, Kancelaria Adwokacka Karol Rogalski informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. obsługa klientów będzie prowadzona wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz korespondencję tradycyjną. Bezpośredni kontakt możliwy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się poprzez w/w środki komunikacji. Powyższa forma współpracy obowiązuje do odwołania.

☎️ +48 534 535 591
☎️ 87 732 92 40
Ⓜ️ rogalski.sekretariat@gmail.com